Lakeudelle.fi

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy / Lakeudelle -kampanja
Y-tunnus: 0885720-1
Postiosoite: Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Seppo Saarinen
Postiosoite: Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki
Puhelin: 06-420 9090
Sähköposti: seppo.saarinen@epmatkailu.fi

3. Rekisterin nimi

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n / Lakeudelle -kampanjan asiakasrekisteri
Rekisteriin liittyvät henkilötietojen muutokset sähköpostin kautta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
• palvelun toteuttaminen,
• asiakastapahtumien varmentaminen,
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
• markkinointi,
• analysointi ja tilastointi,
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
• muut vastaavat käyttötarkoitukset
ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Etelää-Pohjanmaan Matkailu Oy:n toimesta. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot.
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
sekä peruutustiedot,
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
• mahdolliset luvat ja suostumukset,
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
• VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä
ja julkisista rekistereistä.

7. Yhteystietojen käsittely
Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan kampanjaan kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi Lakeudelle-kampanjaan kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.
Kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 06-420 9090.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Markkinointiluvan peruminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

Päivitetty 17.12.2018

Lisää